Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM)

Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM)

Penyerahan bantuan sembako oleh bupati kepada fakir miskin